20.03.2017 9/2017

Kollektivavtal för uthyrningsarbete inom de kemiska branscherna

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 9/2017
Delgivningsdatum: 20.03.2017
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: TEAM Industribranschernas fackförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 28.04.2014
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2014
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2016
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 9/2017
Datum för utfärdande 20.3.2017
Dnr 11660

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för uthyrningsarbete inom de kemiska branscherna
Undertecknat 28.4.2014
Träder i kraft 1.5.2014

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för uthyrningsarbete inom de kemiska branscherna är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde tillämpas avtalet på uthyrda arbetstagare som står i uthyrningsförhållande hos sådana medlemsföretag i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf som hyr ut arbetskraft, då arbetstagarna i arbetstagarställning och i produktionsuppgifter utför uthyrningsarbete i branscherna för den kemiska basindustrin, plast- och kemiska produktindustrin, glaskeramiska industrin, bildäcksbranschen, textilservicebranschen, textil- och konfektionsindustrin, sko- och läderindustrin, gummiindustrin samt olje-, naturgas- och petrokemiska industrin. På dessa uthyrda arbetstagares anställningsförhållanden tillämpas kollektivavtalen gällande den kemiska basindustrin, plast- och kemiska produktindustrin, glaskeramiska industrin, arbetstagare hos Iittala Group Ab, bildäcksbranschen, textilservicebranschen, textil- och konfektionsindustrin, gummiindustrin samt olje-, naturgas- och petrokemiska industrin (referenskollektivavtal) jämte anslutna avtal med de nedan nämnda undantag som överenskommits i detta kollektivavtal för uthyrningsarbete inom de kemiska branscherna. Genom arbetsavtal kan överenskommas att referenskollektivavtalet som sådant tillämpas på uthyrda arbetstagares anställningsförhållanden.

Referenskollektivavtal som tillämpas på basis av avtalet

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har tidigare fastställt de referenskollektivavtal som anges i klausulen om tillämpningsområde som allmänt bindande.

KOLLEKTIVAVTALETS GILTIGHETSTID

Kollektivavtalet för uthyrningsarbete inom de kemiska branscherna har trätt i kraft den 1 maj 2014. Avtalets giltighetstid löper ut samtidigt som referenskollektivavtalet. Sju av referenskollektivavtalen har löpt ut den 30 november 2016, ett den 31 december 2016 och ett den 31 januari 2017.

BESLUT

Eftersom alla referenskollektivavtal har löpt ut och kollektivavtalet för uthyrningsarbete inom de kemiska branscherna inte har förnyats, är tillämpningen av kollektivavtalet för uthyrningsarbete inom de kemiska branscherna inte längre allmänt bindande från och med den 31 januari 2017 då giltighetstiden för samtliga referenskollektivavtal har löpt ut.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tuula Andersin


Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tuula Andersin, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.