23.03.2015 5/2015

Kollektivavtal mellan AVAINTA Arbetsgivarna rf och Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 5/2015
Delgivningsdatum: 23.03.2015
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: AVAINTA Arbetsgivarna rf
Arbetstagarpart: Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 02.03.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 5/2015
Delgivningsdatum 23.3.2015
Dnr 11587

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal mellan Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf och Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf

Undertecknat 11.11.2013
Ikraftträdande 1.4.2014

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf
Arbetstagare: Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet mellan Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf och Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet de arbetstagare på det sociala området som är medlemmar i Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf:s medlemsorganisationer och i tjänst hos Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf:s medlemssammanslutningar. Tillämpningsområdet för avtalet omfattar även Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö - Ilveskoti, Karhulan kuntoutuskoti Oy och Tornion Sairaskotisäätiö.

Kollektivavtalet ersätter det avtal med samma namn som var giltigt till och med den 31 mars 2014. Tillämpningsområdet för det nya avtalet har inskränkts så att det inte längre omfattar Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiö.

Andra kollektivavtal för samma bransch

I samma bransch har det ingåtts ett kollektivavtal för den privata socialservicebranschen mellan Sosiaalialan Työnantajat ry, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf samt Neuvottelujärjestö Jyty-Pardia-STHL ry, och avtalet har fastställts som allmänt bindande.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf har meddelat att den inte har uppgifter om antalet medlemsorganisationer eller antalet arbetstagare som omfattas av avtalet.

Av medlemmarna i Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN har Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf uppgett att 2 035 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO rf har uppgett att 100 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Tehy rf har inte uppgett sitt medlemsantal inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt de inlämnade uppgifterna tillämpas kollektivavtalet på grupperna ”8610 sluten sjukvård”, ”87 vård och omsorg med boende” och ”88101 hemservice för äldre och funktionshindrade personer”. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2012 arbetade ca 49 200 arbetstagare i dessa branscher.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tilllämpningsområdet för kollektivavtalet mellan Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf och Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf (49 200) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (klart under 10 000) kan man konstatera att kollektivavtalet inte kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

Dessutom tillämpas inom grupperna ”vård och omsorg med boende” och ”hemservice för äldre och funktionshindrade personer” ett kollektivavtal för den privata socialservicebranschen, som har fastställts som allmänt bindande. Inom samma bransch kan det finnas endast ett avtal som är allmänt bindande.

BESLUT

Med stöd av1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet mellan Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf och Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen

medlemmen Pirkko Mäkinen

medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Tanja Ylitöyrä

tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.