Kollektivavtal för högre tjänstemän inom arkitektplaneringsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 12/2014
Delgivningsdatum: 15.09.2014
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arkitektbyråernas Förbund ATL rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: De Högre Tjänstemännen YTN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 06.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.11.2019
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 12/2014
Delgivningsdatum 15.9.2014
Dnr 11492

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för högre tjänstemän inom arkitektplaneringsbranschen
Undertecknat 8.11.2013
Ikraftträdande 1.11.2013

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arkitektbyråernas Förbund ATL rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: De Högre Tjänstemännen YTN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för högre tjänstemän inom arkitektplaneringsbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde berör avtalet högre tjänstemän anställda hos medlemsföretag i Arkitektbyråernas Förbund ATL rf och hos Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf:s medlemsföretag inom arkitektplaneringsbranschen.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arkitektbyråernas Förbund ATL har uppgett att dess medlemsarbetsgivare är samtidigt medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett att dess 114 medlemsarbetsgivare har 1085 arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

De Högre Tjänstemännen YTN har uppgett att 950 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2011 arbetade omkring 2028 högre tjänstemän inom branschen för arkitekttjänster.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom
tillämpningsområdet för kollektivavtalet för högre tjänstemän inom arkitektplaneringsbranschen (2028) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1085) kan man konstatera att kollektivavtalet för högre tjänstemän inom arkitektplaneringsbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt
bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för högre tjänstemän inom arkitektplaneringsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.11.2013 då kollektivavtalet trätt i kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Martti Kairinen

Föredragande Anu Kangasjärvi


Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Martti Kairinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Tapani Vasama

Föredragande: Anu Kangasjärvi, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.