09.12.2019 51/2019

Kollektivavtal för serviceföretag inom torv- och pelletindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 51/2019
Delgivningsdatum: 09.12.2019
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 27.05.2019
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.11.2019
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.10.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 51/2019
Datum för utfärdande 9.12.2019
Dnr 12114

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för serviceföretag inom torv- och pelletindustrin
Ikraftträdelse 1.11.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Industrifacket rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för serviceföretag inom torv- och pelletindustrin iakttas i enlighet med bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde när det gäller anställningsförhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare vid serviceföretag som är medlemmar i PALTA rf och som är verksamma inom industrin för förädling av naturlig energiråvara och växtunderlag.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare kollektivavtalet med samma namn, i vilket arbetstagarparten var Träfacket rf istället för Industrifacket rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har anmält att det vid förbundets medlemsföretag inte finns en enda anställd som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Industrifacket har uppgett att det inte har medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom den bransch som avses i kollektivavtalet för serviceföretag inom torv- och pelletsindustrin framgår inte av befintlig statistik. Båda avtalsparterna har uppskattat att det totala antalet anställda i branschen är totalt cirka 150. Utifrån dessa uppskattningar kan det totala antalet anställda inom branschen anses uppgå till att cirka 150 arbetstagare.

SLUTSATS

Med beaktande av att det inom kretsen för normalt bindande verkan av kollektivavtalet inte finns en enda anställd kan inte kollektivavtalet längre anses vara representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. I arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för serviceföretag inom torv- och pelletsindustrin inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.