28.02.2013 17/2013

Kollektivavtal för ekonomiförvaltningsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 17/2013
Delgivningsdatum: 28.02.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Tjänstemannaförbundet ERTO rf, Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 24.02.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 24.02.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 17/2013
Delgivningsdatum 28.2.2013
Dnr 11260

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för ekonomiförvaltningsbranschen
Undertecknat 31.10.2011
Ikraftträdande 1.10.2011

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO rf, Fackförbundet Pro

TIDIGARE BESLUT
Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har genom sitt beslut nr 5/2006 av 23.3.2006 fastställt kollektivavtalet för revisionsbyråer mellan Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO och Tjänstemannaunionen TU som ickeallmänt bindande. Arbetsdomstolen har 3.4.2007 avslagit besväret över beslutet.

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för ekonomiförvaltningsbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet anställningsförhållanden för tjänstemän som arbetar i revisions- och bokföringsbyråer.

Kollektivavtalet bestämmelser tillämpas inte på företagets ledning och på tjänstemän som i egenskap av arbetsgivarens representant självständigt fattar beslut om anställningsförhållanden för tjänstemän som omfattas av detta kollektivavtal.

Detta kollektivavtal ersätter kollektivavtalet för revisionsbyråer, i vilket arbetsgivarparten var Branschförbundet för servicebranscherna och arbetstagarparten var Tjänstemannaunionen TU och Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA har uppgett att dess medlemsföretag har 1632 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har uppgett att 598 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO har uppgett att 2800 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt den utredning som erhållits tillämpas kollektivavtalet på branscherna för bokförings- och bokslutstjänster, revisionstjänster, andra redovisningstjänster och kombinerade kontorstjänster. Enligt utredningen tillämpas kollektivavtalet på lägre tjänstemän och en del högre tjänstemän. På basis av de uppgifter som framgår av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2010 uppskattar nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att det inom branschen finns totalt omkring 9000 anställda.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tilllämpningsområdet för kollektivavtalet för ekonomiförvaltningsbranschen mellan Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA, Fackförbundet Pro och Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO (9000) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1632) kan man konstatera att kollektivavtalet inte kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för ekonomiförvaltningsbranschen mellan Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA, Fackförbundet Pro och Tjänstemannaförbundet för Specialbranscher ERTO inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Pirkko Kauppinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.