28.02.2013 13/2013

Kollektivavtal för testnings- och laboratoriebranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 13/2013
Delgivningsdatum: 28.02.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Löntagarorganisationen Pardia rf, De Högre Tjänstemännen YTN rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 30.05.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 13/2013
Delgivningsdatum 28.2.2013
Dnr 11309

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för testnings- och laboratoriebranschen
Undertecknat 14.2.2012
Ikraftträdande 1.3.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Löntagarorganisationen Pardia rf, De Högre Tjänstemännen YTN rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för testnings- och laboratoriebranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde tillämpas avtalet på anställda hos företag som är medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och som har verksamhet inom testnings- och laboratoriebranschen. Kollektivavtalet tillämpas inte på företagets högsta ledning eller därmed jämförbara personer, inte heller på chefer för enskilda driftsställen. Avtalet gäller inte heller för personer som sköter anställningsärenden som arbetsgivarens representant i företagets centralenhet eller motsvarande enheter.

Kollektivavtalet ersätter det tidigare avtalet med samma namn i vilket arbetsgivarparten var Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry i stället för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har genom sitt beslut nr 22/2009 fastställt kollektivavtalet för testnings- och laboratoriebranschen som icke allmänt bindande.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och anställda

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA har uppgett att det har ett medlemsföretag inom detta kollektivavtals tillämpningsområde. Enligt uppgifter från företaget har det 120 anställda inom avtalets tilllämpningsområde.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Löntagarorganisationen Pardia eller De Högre Tjänstemännen YTN har inte uppgett sina medlemsantal.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker. Tillämpningsområdet för kollektivavtalet för testnings- och laboratoriebranschen överlappar med kollektivavtalet för tjänstemän inom privata laboratoriebranschen, som har fastställts som allmänt bindande genom nämndens beslut nr 12/2011 och i vilket avtalsparterna under avtalsperioden fr.o.m. 1.5.2012 var Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, Fackförbundet PRO rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett att förbundet har nio medlemsföretag inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för tjänstemän inom privata laboratoriebranschen och dessa har 317 anställda som berörs av avtalet.

Då man räknar ihop antalet anställda inom kretsen för den normalt bindande verkan av kollektivavtalet för testnings- och laboratoriebranschen och antalet anställda inom kretsen för den normalt bindande verkan av kollektivavtalet för tjänstemän inom privata laboratoriebranschen, kan man konstatera att minst 437 personer arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för testnings- och laboratoriebranschen.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen för kollektivavtalet för testnings- och laboratoriebranschen (minst 437) och å andra sidan det antal anställda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (120) kan man konstatera att kollektivavtalet inte kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för testnings- och laboratoriebranschen inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Anu Kangasjärvi

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Pirkko Kauppinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Anu Kangasjärvi, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.