Kollektivavtal för kreditupplysnings- och inkassobranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 23/2012
Delgivningsdatum: 07.06.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 13.03.2020
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 13.03.2020
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2022
Anmärkningar: Arbetstagarpartens namn tidigare SUORA-Finansförbundet rf

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut Nr 23/2012

Delgivningsdatum 7.6.2012
Dnr 11259

KOLLEKTIVAVTAL
Kollektivavtal för kreditupplysnings- och inkassobranschen

Undertecknat 21.11.2011
Ikraftträdande 1.3.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för kreditupplysnings- och inkassobranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde i kollektivavtalet för kreditupplysnings- och inkassobranschen tillämpas avtalet i kreditupplysnings- och inkassoföretag. Avtalet gäller inte företagsledare, personalchefer, städare, fastighetsskötare och andra arbetstagare eller sommarpraktikanter.

Kollektivavtalet för kreditupplysnings- och inkassobranschen ersätter det tidigare avtalet med samma namn, i vilket arbetsgivarparten var Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf och arbetstagarparten var SUORA-Finansförbundet rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har förbundet 9 medlems-företag inom kollektivavtalets tillämpningsområde och dessa har totalt 1164 arbetstagare som berörs av avtalet.

Fackförbundet Pro har uppgett att det har 677 medlemmar anställda inom avtalsbranschen.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Arbetstagare anställda hos inkasso- och kreditupplysningsföretag anges under branschen "82910 Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet" i Statistikcentralens näringsgrensindelning. På basis av uppgifter som framgår av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2009 uppskattar nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att sammanlagt knappt 1 440 arbetstagare arbetar i branschen för inkasso- och kreditupplysning.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för kreditupplysnings- och inkassobranschen (knappa 1440) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1164) kan man konstatera att kollektivavtalet för kreditupplysnings- och inkassobranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtals-lagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för kreditupplysnings- och inkassobranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med
2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.3.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande: Pirkko Kauppinen
Föredragande: Anna Tiainen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Anna Tiainen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Arbetstagarpartens namn tidigare SUORA-Finansförbundet rf

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.