13.01.2011 1/2011

Kollektivavtal för elinstallationsbranschen inom husteknikbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 1/2011
Delgivningsdatum: 13.01.2011
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry
Arbetstagarpart: Elbranschernas fackförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 11.08.2010
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 11.08.2010
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2013
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 1/2011
Delgivningsdatum 13.1.2011
Dnr 11113

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för elinstallationsbranschen inom husteknikbranschen

Undertecknat 11.8.2010
Ikraftträdande 11.8.2010

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry

Arbetstagare: Elbranschernas fackförbund rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för elinstallationsbranschen inom husteknikbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde tillämpas kollektivavtalet på de arbetstagare i medlemsföretag av Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry inom husteknikbranschen som utför el- och automationsinstallationsarbeten på byggnader eller konstruktioner eller, i anslutning till ovan nämnda arbeten, telekommunikations- (allmän kabeldragning) och säkerhetstekniska installationsarbeten likaså även service-, skötsel- och underhållsarbeten på anordningar installerade vid ovan nämnda arbeten.

Kollektivavtalet ersätter kollektivavtalet för elinstallationsbranschen inom husteknikbranschen, som ingåtts mellan samma avtalsparter och som fastställts som allmänt bindande.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI har uppgett att 718 personer som berörs av kollektivavtalet arbetar i 31 av förbundets medlemsföretag.

Elbranschernas fackförbund har uppgett att förbundet har omkring 7600 medlemmar som arbetar inom branschen. En del av medlemmarna omfattas av kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen mellan Sähkötekniset työnantajat STTA ry och Elbranschernas fackförbund.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt den erhållna utredningen tillämpas kollektivavtalet på gruppen -43210 Elinstallationer- i Näringsgrensindelningen 2008. Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2008 arbetar omkring 9930 personer i arbetstagarställning i elinstallationsarbeten.

Annat kollektivavtal inom samma bransch

Sähkötekniset työnantajat STTA och Elbranschernas fackförbund har ingått ett kollektivavtal för elektrifieringsbranschen för tiden 23.8.2010 - 31.1.2013. Kollektivtalet för elektrifieringsbranschen tillämpas inom den samma elinstallationsbranschen som kollektivavtalet för elinstallationsbranschen inom husteknikbranschen. Sähkötekniset työnantajat STTA har uppgett att föreningen har 147 medlemsföretag, som har omkring 4300 arbetstagare inom elektrifieringsbranschen inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för elinstallationsbranschen inom husteknikbranschen (omkring 9930) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (omkring 718) utökat med det antal arbetstagare som omfattas av anslutningsavtalen (366) kan man konstatera att kollektivavtalet för elinstallationsbranschen inom husteknikbranschen inte kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för elinstallationsbranschen inom husteknikbranschen inte är representativt och därmed inte allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen

TILLÄMPNING AV KOLLEKTIVAVTALET SOM ALLMÄNT BINDANDE

Tillämpningen av det berörda kollektivavtalet i detta beslut som ett allmänt bindande kollektivavtal upphör från och med den 11.8.2010 då kollektivavtalet trätt i kraft.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Kari-Pekka Tiitinen

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen
medlemmen Nina Hotti

Föredragande: Ari Pulkkinen, tel. (09) 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.