22.05.2008 11/2008

Kollektivavtal gällande AVAINTA Arbetsgivarna rf

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 11/2008
Delgivningsdatum: 22.05.2008
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: AVAINTA Arbetsgivarna rf
Arbetstagarpart: Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf,JHL-Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, Undervisningssektorns Fackorganisation rf, Förhandlingsorganisationen för Kommunal teknik och Grundservice FKT rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 02.03.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 11 / 2008

Delgivningsdatum 22.5.2008
Dnr 10768

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal gällande Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening

Undertecknat 25.10.2007
Ikraftträdelse 1.10.2007

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening

Arbetstagare: Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf,
JHL-Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena,
Undervisningssektorns Fackorganisation rf, Förhandlingsorganisationen för Kommunal teknik och Grundservice FKT rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet gällande Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller det arbetstagare i tjänst hos medlemssammanslutningarna i Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening, ifall inte annat anges i kollektivavtalet.

Avtalet ersätter kollektivavtalet med samma namn som utgått 30.9.2007. Det har skett en ändring i kollektivavtalsparterna. JHL-Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena ersätter Kommunsektorns fackförbund KAT rf.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening har uppgett att förbundets 379 medlemsarbetsgivare sysselsätter omkring 13300 arbetstagare. Medlemsarbetsgivarna har verksamhet bland annat inom social- och hälsovården, tvätteribranschen samt övriga tekniska branscher.

Arbetstagarförbunden har uppgett antalet sina medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde såsom följer:

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU 1251 medlemmar, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty 640 medlemmar, JHL-Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena 2700 medlemmar, Undervisningssektorns Fackorganisation 280 medlemmar och Förhandlingsorganisationen för Kommunal Teknik och Grundservice FKT omkring 150 medlemmar.

Övriga kollektivavtal i branschen

Inom kollektivavtalets tillämpningsområde har ingåtts bl.a. följande kollektivavtal som fastställts som allmänt bindande:

kollektivavtal för arbetstagare i fastighetsvårdsbranschen,
kollektivavtal för textilvårdsbranschen, kollektivavtal gällande hälsoservicebranschen och kollektivavtal för serviceenheter i den privata sociala branschen.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Statistikcentralens sysselsättningsstatistik är inte indelad efter kollektivavtalens tillämpningsområden. Enligt sysselsättningsstatistiken 2005 finns det åtminstone 86600 arbetstagare inom de branscher bl.a. för vilka kollektivavtalet tillämpas. I antalet ingår social- och hälsoservicebranschen, fastighetsvårdsbranschen och tvätteriverksamheten.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare (minst 86600) inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet gällande Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening och å andra sidan det antal arbetstagare (omkring 13300) som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal kan kollektivavtalet gällande Serviceinrättningarnas arbetsgivar-förening inte anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening inte är representativt i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Olli Huopaniemi

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande Tuula Andersin, tel. 09-16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.