03.05.2007 7/2007

Kollektivavtal för personalen inom munhälsovården

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 7/2007
Delgivningsdatum: 03.05.2007
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Hammaslääkärien Työnantajayhdistys ry
Arbetstagarpart: Tehy ry
Datum då kollektivavtalet underteknats: 23.02.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 7/2007

Delgivningsdatum 3.5.2007
Dnr 10648

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för personalen inom munhälsovården

Undertecknat 21.2.2005
Ikraftträdelse 16.2.2005

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare Hammaslääkärien Työnantajayhdistys ry

Arbetstagare Tehy ry

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för personalen inom munhälsovården är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller avtalet arbets- och lönevillkoren för arbetstagare som är medlemmar i Tehy ry och anställda hos medlemmar i Hammaslääkärien Työnantajayhdistys ry eller hos arbetsgivare som är anslutna till kollektivavtalet.

Enligt uppgiften av avtalsparterna tillämpas avtalet enbart på Tehy ry:s medlemmar.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Hammaslääkärien Työnantajayhdistys har uppgett i maj 2005 att den har 251 medlemsföretag på avtalets tillämpningsområde. Dessa har 500 - 600 anställda.

Tehy har uppgett i april 2007 att 150 av dess medlemmar arbetar inom avtalets tillämpningsområde. Enligt Tehy finns det därtill 190 arbetstagare anställda hos arbetsgivare som är anslutna till avtalet. Av Tehy:s uppgift framgår inte hur många av dessa 190 arbetstagare som är medlemmar i Tehy.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2004 arbetar 3 011 personer i tandvårdsbranschen.

SLUTSATS:I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för personalen inom munhälsovården (omkring 3 000) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, vilket på grund av begränsningen i kollektivavtalet i ifrågavarande fall kan vara högst antalet arbetstagare organiserade i arbetstagarförbundet (340), kan kollektivavtalet för personalen inom munhälsovården inte anses representativt för branschen i enlighet med 2 kapitel 7 § i mom. i lagen om arbetsavtal.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för personalen inom munhälsovården inte är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Olli Huopaniemi

Föredragande Riitta Arko

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Riitta Arko, tel. (09) 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.