25.01.2007 2/2007

Kollektivavtal mellan AVAINTA Arbetsgivarna rf och Finlands musikers förbund rf

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 2/2007
Delgivningsdatum: 25.01.2007
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: AVAINTA Arbetsgivarna rf
Arbetstagarpart: Finlands musikers förbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 27.04.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.03.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 2/2007
Delgivningsdatum 25.1.2007
Dnr 10643

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal mellan Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf och Finlands musikers förbund rf

Undertecknat 15.12.2004
Ikraftträdelse 16.2.2005

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf

Arbetstagare: Finlands musikers förbund rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet mellan Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening och Finlands musikers förbund är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller det för musiker anställda hos Serviceinrättningarnas arbetsgivarförenings medlemssammanslutningar.

Avtalets tillämpningsområde är mer omfattande än tillämpningsområdet för det tidigare avtalet med samma namn som ingåtts mellan samma avtalsparter och som utgått den 15.2.2005.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening har uppgett att föreningen har två medlemssammanslutningar med totalt 206 anställda inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet.

Finlands musikers förbund har uppgett att omkring 40 - 50 av dess medlemmar arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde kan inte utredas på basis av till buds stående statistiker. För att bedöma kollektivavtalets representativitet har det uppgetts att redan enbart sex orkestrar har 540 anställda på kollektivavtalets tillämpningsområde. Denna uppgift kan anses vara tillräcklig för att uppskatta avtalets representativitet. Det totala antalet arbetstagare inom branschen är klart större än detta.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare (klart över 540) inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet mellan Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening och Finland musikers förbund och å andra sidan det antal arbetstagare (206) som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal kan man konstatera att kollektivavtalet inte kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet mellan Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening och Finlands musikers förbund inte är representativt i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Olli Huopaniemi

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av: n
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande Tuula Andersin, tel. 09-160001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.