1.1.2006

Dataombudsmannens beslut i ett ärende som gällde rätten till insyn

ÄRENDE

Personen X berättade för dataombudsmannen att han inte fått kontrollera de uppgifter gällande honom själv som lagrats i försäkringsbolaget Ys register, trots hans begäran att få kontrollera dessa uppgifter. X krävde att bolaget skulle förpliktas att tillställa pappersutskrifter på alla personuppgifter som berör honom som lagrats i försäkringsbolagets register.

I utredningen berättade företaget att de av X mottagit alla de under olika tidpunkter sända begäran om insyn. Företaget berättade också att de givit X ett skriftligt svar på dennes begäran till vilken bifogats all information som lagrats i pappersformat om X i företagets register. Ur X begäran om kontroll av uppgifter till företaget framgick att X uttryckligen i alla 4 brev begärt alla lagrade uppgifter som gällde honom i skriftligt format. Samma begäran hade X uttryckt också i ett telefonsamtal med företagets företrädare Z.

Z berättade att företaget fram tills dess inte givit X de lagrade uppgifterna skriftligt. Företaget ansåg ändå att de givit X alla uppgifter som lagrats i företagets personregister inom utsatt tid.

X använde sig inte inom utsatt tid av möjlighet att ge sitt svaromål till dataombudsmannen angående om han ansåg sig ha fått tillräckliga uppgifter av företaget, trots att uppgifterna ännu heller inte tillställts honom. I begäran om svaromål hade det för X berättats, att ett uteblivet svaromål inte skulle förhindra dataombudsmannen att avgöra ärendet. Att X lät bli att tillställa dataombudsmannen sitt svaromål i ärendet ansågs ändå inte som om X skulle ha avstått från sin fodran.

DATAOMBUDSMANNENS BESLUT

Dataombudsmannen godkände X fodran på att få alla uppgifter som lagrats i företagets personregister om honom som utskrift och beodrade företaget att omedelbart men senast inom 14 dagar från att belsutet fick laga kraft, ge X de lagrade uppgifterna som utskrifter. X gavs anvisningar om ändringsökande i enlighet med personuppgiftslagens 45 §.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Personuppgiftslagen 26 § 1 mom. 1 punkt, 28 § 1 mom 1 punkt och 2 mom., samt 40 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.