01.03.2001 Suomen rakentamismääräyskokoelma

Miljöministeriet: F2 Säkerhet vid användning av byggnad - Föreskrifter och anvisningar 2001

Typ: föreskrift
Dnr: Suomen rakentamismääräyskokoelma
Datum: 01.03.2001
Ikraftträdelsedatum: 01.12.2001
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Ympäristöministeriö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.