07.01.1987 Suomen rakentamismääräyskokoelma

Miljöministeriet: D1 Fastigheters vatten- och avloppsinstallationer - Föreskrifter och anvisningar 1987 <b>Upphävd</b>

Typ: föreskrift
Nummer på föreskriftssamling: D1
Dnr: Suomen rakentamismääräyskokoelma
Datum: 07.01.1987
Ikraftträdelsedatum: 01.07.1987
Giltig till: 30.06.2007

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.