08.12.2008 5/002/2008

Försäkringsinspektion: Anvisning: Ändring av beräkningsgrunderna för skadeförsäkringsbolagens utjämningsbelopp och gränserna för detta samt för gränserna för det korrigerade solvenskapitalet så att de överensstämmer med försäkringsbolagslagen

Typ: anvisning
Dnr: 5/002/2008
Datum: 08.12.2008
Ikraftträdelsedatum: 08.12.2008
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Vakuutusvalvontavirasto/ tietopalvelu
Adress: PL 449
Postnummer och postanstalt: 00101 Helsinki
Telefon: (09) 4155 9542

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.