30.09.2008 2/002/2008

Försäkringsinspektion: Föreskrift/anvisning till inhemska försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingssammanslutningar, filialer för försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag

Typ: föreskrift
Dnr: 2/002/2008
Datum: 30.09.2008
Ikraftträdelsedatum: 01.10.2008
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Vakuutusvalvontavirasto/ tietopalvelu
Adress: PL 449
Postnummer och postanstalt: 00101 HELSINKI
Telefon: (09) 4155 9542

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.