Myndigheternas föreskriftssamlingar : Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Träffar 32 st.

Sökresultat

1-20 21-32

19.2.2020 FIMEA/2019/000269
Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept
26.11.2019 005055/00.01.02/2019
Kliniska läkemedelsprövningar
15.11.2019 005631/00.01.02/2019
Registrerings- och anmälningsförfaranden för förmedlare av läkemedel
20.05.2019 Fimea 000612/00.01.02/2019
Insamling av apotekens ekonomiska uppgifter och kvalitetskonttollavgift
08.03.2019 007349/00.01.02/2018
God tillverkningssed för läkemedel
08.02.2019 007542/00.01.02/2018
Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd för och registrering av läkemedel
08.02.2019 007543/00.01.02/2018
Läkemedelspreparatets bipacksedel och märkning av försäljningsemballage
08.02.2019 007540/00.01.02/2018
Anmälan av produktfel och misstankar om läkemedelsförfalskningar
08.02.2019 007317/00.01.02/2018
God Distributionssed för Läkemedel
24.1.2018 Dnro Fimea 002718/00.01.02/2017
God sed för kvalitetssystemen i blodtjänstverksamheten
26.04.2017 Dnro Fimea 004690/00.01.02/2016
Tillstånds och anmälningsförfarande vid obligatorisk lagring av läkemedel
27.02.2017 Dnro 6895/00.01.02/2016
Anmälan om biverkningar
23.12.2016 Dnro Fimea 003223/00.01.02/2016
Expediering av läkemedel
13.01.2016 004378/00.01.00/2015
Om ytterligare information om organgivaren som registreras vid organdonationsverksamhet och om organdonationsformulär
09.12.2015 005327/00.01.00/2015
Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Ändring av föreskrift 6/2013 gällande blodtjänstverksamhet
17.06.2015 Dnro 001783/00.01.02/2015
Föreskrift från Säkerhets och- Utvecklingscentret för läkemedelsområdet Användning av en gemensam logotyp i aptekests webbtjänst
19.12.2014 Dnro 002646/00.01.00/2014
Tillverkning av läkemedel som används för avancerad terapi (ATMP) för behanndling av en enskild patient
12.03.2014 000054/00.01.02/2013
Verksamhet vid vävnadsinrättningar
12.02.2014 3952/03.01.01/2012
Parallellimport av läkemedelspreparat
29.01.2014 000306/00.01.02/2013
Kvalitets- och säkerhetskrav för organdonations- och transplantationsverksamhet
Sökresultat

1-20 21-32

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.