Myndigheternas föreskriftssamlingar : Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Träffar 35 st.

Sökresultat

1-20 21-35

16.05.2023 FIMEA/2021/007734
Yrkesmässiga användares rapportering om tillbud gällande en medicinteknisk produkt
29.06.2022 FIMEA/2022/000806
God tillverkningssed för läkemedel samt krav på tillverkning av läkemedel som används i kliniska läkemedelsprövningar
11.03.2022 FIMEA/2022/000832
Användning av CE-märkning på medicintekniska produkter enligt EU-direktiv
11.03.2022 FIMEA/2022/000831
Förfaranden för rapportering av tillbud från tillverkare av medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik
11.03.2022 FIMEA/2022/000830
Bedömning av överensstämmelse med kraven för de medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, på vilka EU-direktivet 98/79/EG tillämpas
11.03.2022 FIMEA/2022/000828
Prövningar för utvärdering av prestanda för medicintekniska produkter som är avsedda för in vitro-diagnostik och anmälan om dessa
11.03.2022 Fimea/2021/006212
Kliniska prövningar med medicintekniska produkter
16.08.2021 Fimea/2021/002001
Föreskrift om anmälningar till myndigheterna av aktörs- och produktregistrering i samband med medicintekniska produkter
04.02.2021 FIMEA/2019/000264
Blodtjänstverksamhet
19.2.2020 FIMEA/2019/000269
Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept
15.11.2019 005631/00.01.02/2019
Registrerings- och anmälningsförfaranden för förmedlare av läkemedel
20.05.2019 Fimea 000612/00.01.02/2019
Insamling av apotekens ekonomiska uppgifter och kvalitetskonttollavgift
08.02.2019 007542/00.01.02/2018
Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd för och registrering av läkemedel
08.02.2019 007543/00.01.02/2018
Läkemedelspreparatets bipacksedel och märkning av försäljningsemballage
08.02.2019 007540/00.01.02/2018
Anmälan av produktfel och misstankar om läkemedelsförfalskningar
08.02.2019 007317/00.01.02/2018
God Distributionssed för Läkemedel
26.04.2017 Dnro Fimea 004690/00.01.02/2016
Tillstånds och anmälningsförfarande vid obligatorisk lagring av läkemedel
27.02.2017 Dnro 6895/00.01.02/2016
Anmälan om biverkningar
23.12.2016 Dnro Fimea 003223/00.01.02/2016
Expediering av läkemedel
13.01.2016 004378/00.01.00/2015
Om ytterligare information om organgivaren som registreras vid organdonationsverksamhet och om organdonationsformulär
Sökresultat

1-20 21-35

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.