14.08.1997 D:33/021/97

Social- och hälsovårdsministeriet: Työttömyysturvalain 5 § 1 momentin, 7, 10a, 11 ja 13 kohtien, 5b § ja 27a §:ien soveltamisohjeet

Tyyppi: ohje
DNro: D:33/021/97
Datum: 14.08.1997
Ikraftträdelsedatum: 14.08.1997
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Sosiaali- ja terveysministeriö. Vakuutusosasto, työttömyysturvayksikkö
Adress: PL 33
Postnummer och postanstalt: 00023 VALTIONEUVOSTO
Telefon: 09-1603 906

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.