27.11.1996 D:22/021/96

Social- och hälsovårdsministeriet: Työttömyysturvalain 5 § 1 momentti 15 kohdan 12, 13, 16-19 ja 26 §:ien soveltamisohjeet

Tyyppi: ohje
DNro: D:22/021/96
Datum: 27.11.1996
Ikraftträdelsedatum: 01.01.1997
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Sosiaali- ja terveysministeriö. Vakuutusosasto, työttömyysturvayksikkö
Adress: PL 33
Postnummer och postanstalt: 00023 VALTIONEUVOSTO
Telefon: 09-1603 906

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.