28.05.2002 D:12/02/2002

Social- och hälsovårdsministeriet: Social- och hälsovårdsministeriet: Social- och hälsovårdsministeriets förordning om övervakning av begränsningar av patientens självbestämmanderätt

Nummer på föreskriftssamling: 2002:2
Dnr: D:12/02/2002
Datum: 28.05.2002
Ikraftträdelsedatum: 01.06.2002
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Sosiaali- ja aterveysministeriö. Terveysosasto, terveyspalveluryhmä
Adress: PL 33
Postnummer och postanstalt: 00023 VALTIONEUVOSTO
Telefon: (09) 160 73825

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.