19.02.2004 D:4/001/2004

Social- och hälsovårdsministeriet: Social- och hälsovårdsministeriets förordning ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Nummer på föreskriftssamling: 2004:1
DNro: D:4/001/2004
Datum: 19.02.2004
Ikraftträdelsedatum: 01.04.2004
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Sosiaali- ja terveysministeriö. Terveysosasto
Adress: PL 33
Postnummer och postanstalt: 00023 VALTIONEUVOSTO
Telefon: (09) 160 73825

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.