15.09.1997 D:43/021/97

Social- och hälsovårdsministeriet: Muutos työeläkevakuutusyhtiön varainhallintaa ja maksuliikenteen järjestämistä, sijoitustoiminnan eriyttämistä, vakuuden antamista ja tietojen luovuttamista koskeviin määräyksiin työeläkevakuutus- yhtiöistä annetussa laissa tarkoitetuille työeläkevakuutu

Tyyppi: ohje
DNro: D:43/021/97
Datum: 15.09.1997
Ikraftträdelsedatum: 15.09.1997
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Sosiaali- ja terveysministeriö, vakuutusosasto, vakuutustark
Adress: PL 267
Postnummer och postanstalt: 00171 HELSINKI
Telefon: 09-1601

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.