Myndigheternas föreskriftssamlingar : Social- och hälsovårdsministeriet

Träffar 235 st.

23.02.2023 VN/3419/2022
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om användningen av obligatoriska lager av läkemedel i särskilda situationer
27.01.2023 VN/30010/2022
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om användningen av obligatoriska lager av läkemedel i särskilda situationer
27.01.2023 VN/34852/2022
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om användningen av obligatoriska lager av läkemedel i särskilda situationer
11.01.2023 VN/8474/2019-STM4
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om de nationella mål och beräknade tidpunkter som förutses i protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention on skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar
31.01.2022 VN/1692/2022
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om användningen av obligatoriska lager av läkemedel som innehåller humant normalt immunglobulin och som är avsedda för intravaskulärt bruk i särskilda situationer
26.01.2021 VN/768/2021
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om användningen av obligatoriska lager av läkemedel som innehåller humant normalt immunglobulin och som är avsedda för intravaskulärt bruk i särskilda situationer
27.03.2020 VN/6727/2020
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av obligatoriska lager av läkemedelspreparat som innehåller meropenem i särskilda situationer
05.05.2017 STM/1713/2017
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av obligatoriska lager av läkemedelspreparat som innehåller cefuroxim i särkilda situationer
27.06.2016 STM/2057/2016
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om användningen av ett obligatoriskt lager av vacciner som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet
26.01.2016
Ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om användningen i särskilda situationer av obligatoriska lager av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller bentsylpennicillin
13.07.2015 STM/1741/2015
Ändring av bilagan till social- oct hälsovårdsministeriets beslut om användningen av obligatoriska lager av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller bensylpenicillin i särskilda situationer
15.05.2015 STM/1741/2015
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om användningen av obligatoriska lager av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller bensylpenicillin i särskilda situationer
15.02.2008 STM/1772/2007
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om de nationella mål och beräknade tidpunkter som förutses i protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar
19.12.2007 STM 3813/2007
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om den riksomfattande organisationen av arbetarskydds tillsynen över vissa arbetstagares arbetsplatser i järnvägstrafiken
19.12.2007 STM 3812/2007
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om organisationen av tillsynen över arbetarskyddet inom sjöfarten och stuveribranschen
09.02.2005 STM/136/2005
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring av arbetarskyddstillsynen över vissa arbetstagares arbetsplatser i järnvägstrafiken till Nylands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå
09.02.2005 STM/315/2005
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring av arbetarskyddtillsynen över arbetsplatser i sjöfarten och stuveriverksamheten i Sydostra Finlands arbetarskyddsdistrikts region och på inre vattenvägar till Nylands och Mellersta Finlands arbetarskyddsdistrikt arbetarskyddsbyråer
19.02.2004 D:4/001/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
30.12.2003
Den utredning som ges till arbetsgivaren om hälsotillståndet för att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar
01.05.2003
Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.