20.02.2018 TRAFI/366732/03.04.01.00/2017

Sjöfart och sjötrafik: Radioutrustning på fartyg

Dnr: TRAFI/366732/03.04.01.00/2017
Typ: föreskrift
Datum: 20.02.2018
Ikraftträdelsedatum: 01.03.2018
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto/Transport- och kommunikationsverket
Adress: PL/PB 320
Postnummer och postanstalt: 00059 TRAFICOM
Telefon: 029 534 5000

Rättsgrund:

Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009)

Genomförande av EG-författningar:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG jämte ändringar

Externa WWW-länkar:

www.trafi.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.