14.06.2017 TRAFI/159173/03.04.01.00/2017

Sjöfart och sjötrafik: Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

DNro:TRAFI/159173/03.04.01.00/2017
Tyyppi:määräys
Datum:14.06.2017
Ikraftträdelsedatum:01.07.2017
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto/Transport- och kommunikationsverket
Adress:PL/PB 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Författningsgrund:

Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009)

Genomförande av EG-författningar:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG, ändrat genom kommissionens direktiv

2010/36/EU och kommissionens direktiv (EU) 2016/844

Ändringar införda:

Upphäver Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter (18.12.2012, TRAFI/7882/03.04.01.00/2012)

Ulkoiset WWW-linkit:

www.trafi.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.