22.11.2012 TRAFI/16915/03.04.01.00/2012

Sjöfart och sjötrafik: Fartygs navigationsutrustning och navigationssystem

DNro:TRAFI/16915/03.04.01.00/2012
Tyyppi:määräys
Datum:22.11.2012
Ikraftträdelsedatum:01.12.2012
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto/Transport- och kommunikationsverket
Adress:PL/PB 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Författningsgrund:

Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 11 § 1 mom., 21 § 3 mom., 23 § 1 mom.

Ändringar införda:

Upphäver Sjöfartsverkets föreskrift om vissa fartygs navigationsutrustning och navigationssystem (16.6.2004, Dnr 1414/30/2004)

Sakord:

fartyg, navigationsutrustning, navigationssystem, AIS, BNWAS, ECDIS, EMC, ENC, EPA, GNSS, LRIT

Ulkoiset WWW-linkit:

www.trafi.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.