Myndigheternas föreskriftssamlingar : Sjöfart och sjötrafik

Träffar 50 st.

Sökresultat

1-20 21-40 41-50

09.01.2020 TRAFICOM/84663/03.04.01.00/2019
Fartygs lastlinjer och fribord
09.01.2020 TRAFICOM/193813/03.04.01.00/2019
Fartygs stabilitet
17.12.2019 TRAFICOM/563167/03.04.01.00/2019
Upphävande av föreskriften om skyddade havsområden och deras gränser
05.12.2019 TRAFICOM/75226/03.04.01.00/2019
Anmälan om antalet personer ombord på passagerarfartyg
05.12.2019 TRAFICOM/530729/03.04.01.00/2019
Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter
05.12.2019 TRAFICOM/523334/03.04.01.00/2019
Säkerheten på passagerarfartyg som omfattas av non-SOLAS-direktivet
05.12.2019 TRAFICOM/58623/03.04.01.00/2019
Redarens egenkontroll
05.12.2019 TRAFICOM/79524/03.04.01.00/2019
Besiktning av fartyg
01.11.2019 TRAFICOM/44896/03.04.01.00/2019
Serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar
12.07.2019 TRAFICOM/141044/03.04.01.00/2019
Seglationsperioder och öppettider för statens slusskanaler och öppna kanaler samt rörliga broar
02.04.2019 TRAFI/613265/03.04.01.00/2018
Inlämnande av uppgifter som ska sändas till databasen över fartygs bränsleförbrukning och förfarandena för verifiering av uppgifterna
28.06.2018 TRAFI/301394/03.04.01.00/2017
Fartygspersonalens behörigheter
15.05.2018 TRAFI/323443/03.04.04.00/2017
Godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer
06.03.2018 TRAFI/6915/03.04.01.00/2013
Lotsleder och lotsplatser
20.02.2018 TRAFI/366732/03.04.01.00/2017
Radioutrustning på fartyg
20.12.2017 TRAFI/412428/03.04.01.00/2017
Upphävande av föreskriften Överenskommelse (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön
14.11.2017 TRAFI/383804/03.04.01.00/2016
Finska isklasser som motsvarar erkända klassificeringssällskaps klassbeteckningar och fastställandet av isklass
14.11.2017 TRAFI/494131/03.04.01.00/2016
Isklassföreskrifter och tillämpningen av dem
23.08.2017 TRAFI/35849/03.04.01.00/2015
Fartygs dagböcker och anteckningarna i dem
23.08.2017 TRAFI/29104/03.04.01.00/2014
Skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka och tillbud i samband med fartygs drift
Sökresultat

1-20 21-40 41-50

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.