26.06.2020 1392/002/2020

Energimyndigheten: Föreskrift om tidsfrister som ska iakttas vid hänförandet av använda ursprungsgarantier till ett visst kalenderår samt vid lämnande av uppgifter om hänförandet till Energimyndigheten

Dnr:1392/002/2020
Typ:föreskrift
Datum:26.06.2020
Ikraftträdelsedatum:01.07.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Energiavirasto/Energimyndigheten
Adress:Lintulahdenkuja 2 A/Fågelviksgränden 2 A
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki/Helsingfors
Telefon:029 505 0000

Rättsgrund:

Lagen om certifiering och angivande av elens ursprung 1129/2003 11 d § 3 mom

Ändringar införda:

Denna föreskrift häver den 19 december 2013 av Energimarknadsverket utgivna föreskriften om tidsfrister som ska följas vid hänförande av använda ursprungsgarantier till ett visst kalenderår samt vid lämnande av information gällande hänförande till Energimarknadsverket. 

Ämnesord:

Elens ursprung, ursprungsgaranti, certifiering, registeransvarig, ursprungsgarantiregister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.