20.05.2019 TRAFICOM/138582/03.04.02.00/2019

Spårtrafik: Järnvägssystemets säkerhet

DNro:TRAFICOM/138582/03.04.02.00/2019
Tyyppi:määräys
Datum:20.05.2019
Ikraftträdelsedatum:16.06.2019
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom / Transport- och kommunikationsverket Traficom
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Författningsgrund:

Spårtrafiklagen (1302/2018) 10 § 6 mom., 12 § 3 mom., 17 § 3 mom., 73 § 3 mom. och 165 § 4 mom.

Genomförande av EG-författningar:

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssä-kerhet (nedan järnvägssäkerhetsdirektivet), artikel 9.2 och 9.3 samt till vissa delar 9.5, arti-kel 14.3, bilaga I och dess tillägg samt bilaga III, EUT L 138, 26.5.2016, s. 102.

Ändringar införda:

Genom denna föreskrift upphävs Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter Säkerhetsrapporter från järnvägsoperatörer och bannätsförvaltare (18.12.2014 TRAFI/19402/03.04.02.00/2014) och Järnvägsoperatörernas och bannätsförvaltarnas säkerhetsstyrningssystem (27.09.2012 TRAFI/1065/03.04.02.00/2012).

Ulkoiset WWW-linkit:

www.traficom.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.