Myndigheternas föreskriftssamlingar : Luftfart

Träffar 89 st.

Sökresultat

1-20 21-40 41-60 61-80 81-89

05.10.2015 GEN M1-11 (TRAFI/16297/03.04.00.00/2015)
Föreskrift om upphävande av vissa luftfartsföreskrifter
28.09.2015 GEN M1-7 (TRAFI/52484/03.04.00.00/2015)
Undantag från kommissionens förordning om luftfartygsunderhåll 1321/2014
22.05.2015 TRG M1-11
Utbildning för begränsad radiotelefonistbehörighet
02.10.2013 ANS M1-6
Efterspanings- och räddningstjänst för luftfart
03.06.2013 AGA M3-1
Definitioner av de begrepp som används i luftfartsföreskrifter i AGA M3-serien
03.06.2013 AGA M1-1
Anläggande och drift av okontrollerade flygplatser avsedda för flygplan på landområde samt tjänster och utrustning vid dem
11.04.2013 OPS M1-20
Nationella luftfartygs bemanning
20.12.2012 PEL M3-4
Nationella krav på underhållspersonal för luftfartyg
27.04.2012 AIR M16-1
Övervakning av de nationella luftfartygens luftvärdighet
06.07.2011 OPS M2-9
Glidare
24.09.2010 SEC T1-1
Bemyndigande av oberoende validerare
18.09.2009 OPS T1-22
Statistik över flygverksamhet
05.05.2009 PEL M2-44
Behörighet för segelflyglärare
05.05.2009 PEL M2-46
Certifikat för motorsegelflygare
05.05.2009 PEL M2-47
Behörighet för motorsegelflyglärare
05.05.2009 PEL M2-81
Behörighet för autogiroflyglärare
05.05.2009 PEL M2-80
Certifikat för autogiroflygare
04.07.2008 OPS M3-2
Begränsningar av flygtjänst- och tjänstgöringstiden för flygbesättningar - annan flygverksamhet än kommersiell flygtransport med flygplan
04.07.2008 OPS M3-15
Euroopan yhteisön säädöksiä täydentävät lento- ja työaikarajoitukset
26.03.2008 GEN T1-6
Rekisteritunnukset ilma-alusryhmittäin
Sökresultat

1-20 21-40 41-60 61-80 81-89

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.