Myndigheternas föreskriftssamlingar : Luftfart

Träffar 89 st.

Sökresultat

1-20 21-40 41-60 61-80 81-89

01.06.2018 TRAFI/53593/03.04.00.00/2017
Upphävande av föreskriften om lufttransport av farliga ämnen
20.04.2018 OPS M1-31 (TRAFI/422022/03.04.00.00/2017)
Luftrum med transponderkrav
19.02.2018 GEN M1-16 (TRAFI/46438/03.04.00.00/2018)
Upphävande av vissa luftfartsföreskrifter
06.07.2017 OPS M1-15 (TRAFI/46248/03.04.00.00/2017)
Underskridande av minimiflyghöjder vid VFR-flygverksamhet
22.05.2017 SEC M1-1 (TRAFI/463649/03.04.00.00/2016)
Anställning, utbildning och godkännande av personal inom luftfartsskydd
20.04.2017 GEN M1-15 (TRAFI/4089/03.04.00.00/2017)
Upphävande av vissa luftfartsföreskrifter
17.02.2017 OPS M1-30 (TRAFI/48864/03.04.00.00/2017)
Undantag från införandet av radioutrustning med möjlighet till 8,33 kHz kanalseparation
28.12.2016 OPS M1-17 (TRAFI/469509/03.04.00.00/2016)
Luftrum med krav på dubbelriktad radioförbindelse
23.12.2016 PEL M2-93 (TRAFI/70656/03.04.00.00/2016)
Begränsad radiotelefonistbehörighet enligt nationella krav
23.12.2016 PEL M2-92 (TRAFI/68786/03.04.00.00/2016)
Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap
21.12.2016 GEN M1-14 (TRAFI/376146/03.04.00.00/2016)
Upphävande av vissa luftfartsföreskrifter
20.12.2016 AIR M5-10 (TRAFI/25028/03.04.00.00/2014)
Luftvärdighet, tillverkning och registrering av ultralätta luftfartyg
20.12.2016 AIR M1-5 (TRAFI/12839/03.04.00.00/2013)
Krav på underhåll, fortsatt luftvärdighet och modifiering av flygmateriel
27.09.2016 AIR M1-2 (TRAFI/6307/03.04.00.00/2016)
Nationalitets- och registreringsbeteckning för luftfartyg
09.09.2016 GEN M1-13 (TRAFI/240307/03.04.00.00/2016)
Upphävande av vissa luftfartsföreskrifter
23.08.2016 OPS M1-33 (TRAFI/53174/03.04.00.00/2016)
Nationella bestämmelser som kompletterar förordningen om flygdrift
19.08.2016 OPS M2-11 (TRAFI/23738/03.04.00.00/2015)
Flygverksamhet med luftfartyg under nationell reglering
19.08.2016 GEN M1-12 (TRAFI/45999/03.04.00.00/2015)
Gränsbevakningsväsendets luftfart
03.06.2016 AGA M3-14 (TRAFI/24644/03.04.00.00/2013)
Befrielse från skyldigheten att ansöka om flyghindertillstånd
29.01.2016 GEN M1-4 (TRAFI/55430/03.04.00.00/2015)
Upphävande av föreskriften om rapportering av olyckor, allvarliga tillbud och händelser inom luftfart
Sökresultat

1-20 21-40 41-60 61-80 81-89

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.