12.05.2020 GEN M1-9 (TRAFICOM/104945/03.04.00.00/2020)

Luftfart: Tillämpningen i Finland av bestämmelserna om flygande personal som ingår i kommissionens förordning 1178/2011

Nummer på föreskriftssamling:GEN M1-9
DNro:GEN M1-9 (TRAFICOM/104945/03.04.00.00/2020)
Tyyppi:määräys
Datum:12.05.2020
Ikraftträdelsedatum:13.05.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Författningsgrund:

Lag om transportservice (320/2017), 131 och 135 §

Ändringar införda:

Genom denna föreskrift upphävs luftfartsföreskriften GEN M1-9, Tillämpningen i Finland av bestämmelserna om flygande personal som ingår i kommissionens förordning 1178/2011, utfärdad av Transport- och kommunikationsverket den 25 januari 2019 (TRAFICOM/6437/03.04.00.00/2019).

Sakord:

flygcertifikat, flygutbildning, utbildningsorganisationer, flygande personal

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.