12.05.2020 OPS M6-1 (TRAFICOM/543116/03.04.00.00/2019)

Luftfart: Fallskärmshoppning

Nummer på föreskriftssamling:OPS M6-1
DNro:OPS M6-1 (TRAFICOM/543116/03.04.00.00/2019)
Tyyppi:määräys
Datum:12.05.2020
Ikraftträdelsedatum:13.05.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Författningsgrund:

Luftfartslagen (864/2014) 9 § och 33 §

Ändringar införda:

Genom denna föreskrift upphävs luftfartsföreskriften OPS M6-1, Fallskärmshoppning, utfärdad av Trafiksäkerhetsverket den 19.5.2017 (TRAFI/35830/03.04.00.00/2017).

Sakord:

fallskärm, fallskärmshoppning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.