08.04.2020 OPS M1-28 (TRAFICOM/22499/03.04.00.00/2020)

Luftfart: Farliga områden

Nummer på föreskriftssamling:OPS M1-28
DNro:OPS M1-28 (TRAFICOM/22499/03.04.00.00/2020)
Tyyppi:määräys
Datum:08.04.2020
Ikraftträdelsedatum:23.04.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Författningsgrund:

Luftfartslag (864/2014) 11 §

Ändringar införda:

Genom denna föreskrift upphävs föreskriften OPS M1-28 Farliga områden (TRAFICOM/397451/03.04.00.00/2019) utfärdad av Trafiksäkerhetsverket den 10 september 2019.

Sakord:

luftfart

luftrum

flygsäkerhet

Ulkoiset WWW-linkit:

www.traficom.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.