10.09.2019 ANS M1-1 (TRAFICOM/180172/03.04.00.00/2019)

Luftfart: Regler för tillhandahållande av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster som tillämpas i Finland

Nummer på föreskriftssamling:ANS M1-1
DNro:ANS M1-1 (TRAFICOM/180172/03.04.00.00/2019)
Tyyppi:määräys
Datum:10.09.2019
Ikraftträdelsedatum:02.01.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Författningsgrund:

Luftfartslagen (864/2014) 105 §

Kommissionens genomförandeförordning 2017/373/EU, CELEX 32017R0373, EUVL L 62, 8.3.2017, s.1

Ändringar införda:

Genom denna föreskrift upphävs luftfartsföreskriften ANS M1-1 om användning av säkerhetsledningssystem för leverantörer av flygledningstjänst, utfärdad den 11 december 2002

Sakord:

Luftfart

Flygledning

Flygtrafiktjänster

Ilmailu

Lennonvarmistus

Ilmaliikenteen hallinta

Ulkoiset WWW-linkit:

www.traficom.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.