27.06.2019 GEN M1-1 (TRAFICOM/277703/03.04.00.00/2019)

Luftfart: Upphävande av föreskriften om tillämpningen i Finland av bestämmelserna om flygdrift som ingår i kommissionens förordning 965/2012

Nummer på föreskriftssamling:GEN M1-1
DNro:GEN M1-1 (TRAFICOM/277703/03.04.00.00/2019)
Tyyppi:määräys
Datum:27.06.2019
Ikraftträdelsedatum:09.07.2019
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenne- ja viestintävirasto
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00059 TRAFICOM
Telefon:029 534 5000

Författningsgrund:

Luftfartslagen (864/2014) 57 §

Ändringar införda:

Upphäver Trafiksäkerhetsverkets föreskrift GEN M1-1 av den 9 april 2018, Tillämpningen i Finland av bestämmelserna om flygdrift som ingår i kommissionens förordning 965/2012 (TRAFI/91256/03.04.00.00/2018).

Sakord:

luftfart, flygdrift, upphävande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.