28.09.2018 OPS M5-7 (TRAFI/140062/03.04.00.00/2018)

Luftfart: Driftsrestriktion för bullriga jetflygplan

DNro:OPS M5-7 (TRAFI/140062/03.04.00.00/2018)
Tyyppi:määräys
Datum:28.09.2018
Ikraftträdelsedatum:05.10.2018
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenneoikeusyksikkö
Adress:Kumpulantie 9
Postnummer och postanstalt:00101 Helsinki
Telefon:029 534 5000

Författningsgrund:

Luftfartslagen (864/2014) 157 §

Genomförande av EG-författningar:

Rådets direktiv 89/629/EEG av den 4 december 1989 om begränsning av buller från civila jetmotordrivna underljudsflygplan (31989L0629); EGT L 363, 13.12.1989 s. 27–29; Svensk specialutgåva: Område 7 Volym 3 s. 191.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/93/EG av den 12 december 2006 om reglering av utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konvent-ionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988) (kodifierad version) (32006L0093); EUT L 374, 27.12.2006, s. 1–4.

Ändringar införda:

Genom denna föreskrift upphävs luftfartsföreskriften OPS M5-7, Driftsrestriktion för bullriga jetflygplan, av den 27 augusti 1999.

Sakord:

jetflygplan

Ulkoiset WWW-linkit:

www.trafi.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.