20.04.2018 OPS M1-31 (TRAFI/422022/03.04.00.00/2017)

Luftfart: Luftrum med transponderkrav

Nummer på föreskriftssamling:OPS M1-31 (TRAFI/422022/03.04.00.00/2017)
DNro:OPS M1-31 (TRAFI/422022/03.04.00.00/2017)
Tyyppi:määräys
Datum:20.04.2018
Ikraftträdelsedatum:26.04.2018
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenneoikeusyksikkö
Postnummer och postanstalt:00101 Helsinki
Telefon:029 534 5000

Författningsgrund:

Luftfartslagen (864/2014) 3, 5 och 109 §

Genomförande av EG-författningar:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genom-förandeförordning (EG) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010 (EU:s gemensamma trafikregler för luftfarten, Standardised Rules of the Air, SERA)

Ändringar införda:

Upphäver luftfartsföreskriften OPS M1-31, Luftrum med transponderkrav (TRAFI/187859/03.04.00.00/2016), utfärdad av Trafiksäkerhetsverket 15.7.2016.

Sakord:

Transponder

Ulkoiset WWW-linkit:

www.trafi.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.