19.05.2017 OPS M6-1 (TRAFI/35830/03.04.00.00/2017)

Luftfart: Fallskärmshoppning

Nummer på föreskriftssamling:OPS M6-1
DNro:OPS M6-1 (TRAFI/35830/03.04.00.00/2017)
Tyyppi:määräys
Datum:19.05.2017
Ikraftträdelsedatum:22.05.2017
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Liikenteen turvallisuusvirasto
Adress:PL 320
Postnummer och postanstalt:00101 Helsinki
Telefon:029 534 5000

Författningsgrund:

Luftfartslagen (864/2014) 9 § 5 mom. och 33 § 2 mom.

Ändringar införda:

Upphäver luftfartsföreskriften OPS M6-1, Fallskärmshoppning, utfärdad av Trafiksäkerhetsverket den 9.7.2010 (TRAFI/11541/03.04.00.00/2010).

Sakord:

luftfart, fallskärm, fallskärmshoppning

Ulkoiset WWW-linkit:

www.trafi.fi/sv

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.