18.10.2017 MML 3892/01 03 00 00/2017

Lantmäteriverket: Bestämmelse om grunder för fastställande av samt belopp för der arvode, de ersättningar och det dagtraktamente som betalas åt god man vid fastighetsförrättning

DNro:MML 3892/01 03 00 00/2017
Tyyppi:määräys
Datum:18.10.2017
Ikraftträdelsedatum:01.11.2017
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Maanmittauslaitos
Adress:PL 84 (Opastinsilta 12 C)
Postnummer och postanstalt:00521 HELSINKI
Telefon:029 530 1115

Ändringar införda:

Upphävs MML/19/00/2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.