Myndigheternas föreskriftssamlingar : Lantmäteriverket

Träffar 10 st.

10.02.2020 MML 4909/00 00 00/2020
Föreskrift om kodgrupperna för fastighetsdatasystemets fastighetsregister
03.12.2019 MML 14659/00 00 00/2019
Prislista över de prestationer som utfors och förmedlas av Lantmäteriverket
23.04.2019 MML 329/00 00 00/2019
Anvisningar för fastighetsregisterföring
18.10.2017 MML 3892/01 03 00 00/2017
Bestämmelse om grunder för fastställande av samt belopp för der arvode, de ersättningar och det dagtraktamente som betalas åt god man vid fastighetsförrättning
20.06.2012 MML/4/012/2012
Uppdatering; Föreskrifter om mättningars noggrannhet och råmärken vid fastighetsförrättninar
30.09.2011 MML/19/00/2011
Bestämmelse om grunder för fastställande av samt belopp för der arvode, de ersättningar och der dagtraktamente som betalas åt god man vid fastighetsförrättning
19.07.2011 MML/2/012/2011
Föreskrifter om mätningars nogggrannhet och råmärken vid fastighetsförrättningar
28.01.2011 MML/4/00/2011
Särskild bestämmelse om förande av fastighetsregister, köpeskillingsregister över fastigheter, köpvittnesregister samt lagfarts- och inteckningsregister, skötande av inskrivningsärenden samt om förordnande till köpvittne och återkallande av förordnanden
21.05.2010 MML/3/012/2010
Anvisningar för bildande av naturskyddsområden till skyddsområdesfastigheter
04.06.2003 MML/1/401/2003
Avföranfe av några jordkabelanteckningar ur fastighetsregistret

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.