Myndigheternas föreskriftssamlingar : Jord- och skogsbruksministeriet

Träffar 277 st.

12.05.2015 788/14/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 12 § 5 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat
12.05.2015 787/14/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
15.04.2015 215/14/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion
03.03.2015 2034/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av amerikansk yngelröta hos bin
03.03.2015 383/14/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
03.03.2015 382/14/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
19.02.2015 2287/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa hos vilda fåglar
10.12.2014 1238/14/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av Newcastlesjuka
02.12.2014 2140/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 36 a § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest
17.11.2014 2008/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur
17.11.2014 2165/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyldighet för aktörer inom läkemedelsbranschen att föra journal enligt 22 § i lagen om medicinsk behandling av djur
17.11.2014 2164/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal
17.11.2014 2163/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om journalföring av medicinering av produktionsdjur
24.09.2014 744/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
09.09.2014 1432/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa
09.05.2014 743/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av punkt a) 0.1 i avsnitt II i del A i bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
28.03.2014 528/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av klassisk svinpest
28.03.2014 527/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest
13.03.2014 333/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordningom handel med utsäde av köksväxter
19.02.2014 364/14/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för köksväxter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.