Myndigheternas föreskriftssamlingar : Jord- och skogsbruksministeriet

Träffar 277 st.

9.12.2016 1840/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
9.12.2016 1839/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
05.10.2016 1456/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag på ansökningar om vissa stöd
15.09.2016 1213/01.04/2016
Jord- och skogbruksministeriets förordning om saluföring av utsädespotatis och produktion av potatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
08.09.2016 1078/01.04/2016
Jord- och skogbruksministeriets förordning om ändring av jord-och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest
03.05.2016 782/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag av ansökningar om vissa stöd
26.04.2016 101/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning
15.04.2016 634/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökningar inom utsädesproduktionen
15.04.2016 352/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordningom handel med utsäde av olje- och spånadsväxter
17.02.2016 304/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
17.02.2016 292/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
17.02.2016 291/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
08.02.2016 246/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
07.01.2016 810/14/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum
07.01.2016 809/14/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis
03.11.2015 1670/01.04/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat
03.11.2015 1668/01.04/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
24.09.2015 1174/14/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om studieprestationer som ger veterinärstuderande temporär rätt att utöva veterinäryrket
23.09.2015 1334/14/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtorter
18.06.2015 216/14/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.