Myndigheternas föreskriftssamlingar : Jord- och skogsbruksministeriet

Träffar 277 st.

16.2.2018 327/01.04/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtorter
08.02.2018 2137/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av handel med utsäde
07.02.2018 237/01.04/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om provtagning enligt hygienlag
07.02.2018 273/01.04/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller korn, vete, havre och bondböna
05.12.2017 1679/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
31.10.2017 1753/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa förordningar, föreskrifter och beslut i jord- och skogsbruksministeriets
14.07.2017 1279/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
24.5.2017 219/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga II till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning
23.5.2017 71/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de hamnar för landning av fångst som avses i vissa förordningar om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
12.04.2017 789/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag av ansökningar om stöd för vård av ungskog
24.3.2017 196/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk
16.3.2017 195/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter
16.3.2017 140/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter
17.2.2017 295/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
07.02.2017 151/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtorter
9.12.2016 1845/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädesblandningar
9.12.2016 1844/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förording om handel med utsäde av köksväxter
9.12.2016 1843/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 5 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
9.12.2016 1842/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
9.12.2016 1841/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förording om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.