Myndigheternas föreskriftssamlingar : Jord- och skogsbruksministeriet

Träffar 277 st.

31.05.2006 2484/01/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av afrikansk hästpest
31.05.2006 2483/01/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av mul- och klövsjuka
31.05.2006 2482/01/2006
Jord -och skogsbruksminiteriets förordning om ändring av jord -och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av vesikulär svinsjuka
10.05.2006 2271/01/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av punkterna 4.1. och 9.2. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av maedi-visna hos får och CAE hos getter
04.05.2006 2220/01/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 och 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om desinficering av transportfordon avsedda för landsvägstransport för att förhindra spridning av djursjukdomar
26.04.2006 1487/01/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning av kostnader för bekämpning av flughavre
21.03.2006 1556/01/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
22.12.2005 5784/01/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
07.10.2005 4318/01/2005
Referenskvantiteter för direktförsäljning som säljs ur reserven på grundval av köpeanbud
30.08.2005 3635/01/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
08.04.2005 1646701/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökningar inom utsädesproduktionen
17.03.2005 339/01/2005
Metsien ja ympäristövaikutusten seurantaa koskevien kansallisten ohjelmien hallinnointi ja valvonta
30.12.2004 5550/01/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa djursjukdomar vid produktion, bearbetning och distribution av animaliska livsmedel
01.10.2004 3966/01/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
23.06.2004 2978/01/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtorter
30.03.2004 295/01/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bovin virusbetingad diarré (BVD/MD) hos nötkreatur
18.09.2003 3766/01/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
30.06.2003 3028/01/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om provtagning enligt hygienlag
16.04.2003 1688/01/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utförande av odlingsgranskningar
16.04.2003 1693/01/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.