Myndigheternas föreskriftssamlingar : Jord- och skogsbruksministeriet

Träffar 277 st.

26.09.2008 2084/01/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtorter
18.09.2008 2047/01/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
03.07.2008 1264/01/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bovin virusbetingad diarré (BVD/MD) hos nötkreatur
23.04.2008 21/01/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av vesikulär svinsjuka
26.03.2008 914/01/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller rödklöver
14.12.2007 1821/01/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövandet av veterinärverksamhet med stöd av yrkeskvalifikationer som förvärvats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
28.11.2007 2593/01/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av campylobacter hos broiler
11.10.2007 2739/01/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtorter
28.09.2007 2600/01/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
05.09.2007 2284/01/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum
05.07.2007 1820/01/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis
26.06.2007 2076/01/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
26.06.2007 2071/01/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om production och saluföring av plantmaterial för köksväxter
13.02.2007 656/01/2007
Jord- och skogsbruksminsiterits förordning om gödselfabrikat
24.01.2007 4743/01/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung
21.06.2006 2839/01/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
21.06.2006 2840/01/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar
15.06.2006 2568/01/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
06.06.2006 1722/01/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakterier och på djurhållningsplatser
31.05.2006 2486/01/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av PRRS i svingårdar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.