Myndigheternas föreskriftssamlingar : Jord- och skogsbruksministeriet

Träffar 277 st.

29.07.2009 1854/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat (12/07)
24.06.2009 1655/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
24.06.2009 1653/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
16.06.2009 1517/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
16.06.2009 945/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om genomförande av offentlig kontroll av foder
13.05.2009 2781/01/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler, JSMf 7/VLA/2009
28.04.2009 1148/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av salmonellos hos nötkreatur och svin
21.04.2009 910/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav gällande försöksstationer för svin, galtstationer och galtsperma
02.04.2009 854/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion
31.03.2009 682/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning 12/07 om gödselfabrikat
27.02.2009 536/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
27.02.2009 201/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
11.02.2009 352/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
11.02.2009 351/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
11.02.2009 214/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
27.01.2009 2357/01/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av MRSA-smittan hos svin
22.01.2009 142/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder mot spridning av skadegöraren Anoplophora glabripennis från Kina (utom Hongkong)
16.12.2008 2841/01/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur
16.12.2008 2844/01/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om läkemedelsfoder
15.10.2008 1858/01/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.