Myndigheternas föreskriftssamlingar : Jord- och skogsbruksministeriet

Träffar 277 st.

18.03.2011 725/14/2011
Jord- skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord och skogsbruksministeriets förordning om mätning av volymen hos virke som upparbetas med avverkningsmaskin med hjälp av maskinens mätdon
08.12.2010 2567/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter om har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter
27.05.2010 1652/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakterier och djurhållningsplatser
25.05.2010 1645/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
25.05.2010 506/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av potatiscystnematod
19.05.2010 1552/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler
24.03.2010 1083/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av mul- och klövsjuka
24.03.2010 1081/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelningsbeslut om bekämpning av afrikansk hästpest
18.03.2010 967/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
02.03.2010 811/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om desinficering av transportfordon avsedda för landsvägstransport för att förhindra spridning avdjursjukdomar
02.03.2010 812/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av punkt 18 i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av vesikulär svinsjuka
02.03.2010 818/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av punkt 14. och ändring av punkt 13. i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av PRRS i svingårdar
02.03.2010 820/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av punkterna 8. och 12. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bovin virusbetingad diarré (BVD/MD) hos nötkreatur
12.02.2010 301/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
10.02.2010 441/14/2010
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning av kostnader för bekämpning av flyghavre
12.11.2009 2287/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
03.11.2009 2427/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
02.09.2009 1975/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
28.08.2009 1613/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av ursprungssorter och handel med utsäde
29.07.2009 1855/14/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat (13/07)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.