Myndigheternas föreskriftssamlingar : Jord- och skogsbruksministeriet

Träffar 277 st.

27.03.2013 731/14/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
10.10.2012 1769/14/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vaccinering av djur mot blåtunga
30.08.2012 1589/14/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtorter
03.05.2012 1034/14/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
03.05.2012 1033/14/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat
25.04.2012 951/14/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa jord- och skogsbruksministeriets förordningar om växtskyddsmedel
25.04.2012 948/14/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av institutioner som testar växtskyddsmedel samt om försöks- och forskningsverksamhet
25.04.2012 947/14/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om spridning av växtskyddsmedel genom flygbesprutning
25.04.2012 946/14/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de allmänna principerna för integrerat växtskydd
25.04.2012 492/14/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningsprogrammet i hantering och användning av växtskyddsmedel
21.03.2012 655/14/2012
Maa- ja metsätalousministeriön määräys Suomen metsäkeskuksen suorittamasta metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain valvonnasta
01.02.2012 305/14/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av gödkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständighäter
31.01.2012 273/14/2012
Jord- och skogsbruksministeriets föreskrift om Finlands skogscentrals och Landsbygdsverkets tillsyn över och kontroll av iakttagandet av skogslagarna samt rapportering av kontrollresultaten
20.12.2011 2629/14/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknadsföring och produktion av utsädespotatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
22.11.2011 1929/14/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa undantag vid marknadsföring av blandningar av utsäde av foderväxter avsedda användas för att bevara naturmiljön
16.11.2011 56/14/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om foder för särskilda näringsbehov
16.09.2011 1821/14/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
01.09.2011 1784/14/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
20.04.2011 1077/14/2011
Jord- och skogsbruskministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller ärt
30.03.2011 899/14/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.