13.12.2019 1820/01.04/2019

Jord- och skogsbruksministeriet: Jord- och skongsbruksministeriets föreskrift om Finlands skogscentrals tillsyn över och kontroll av efterlevnaden den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om bekämpning av skogsskador samt om rapportering av kontrollresultat

Nummer på föreskriftssamling: 10/19
Dnr: 1820/01.04/2019
Typ: föreskrift
Datum: 13.12.2019
Ikraftträdelsedatum: 1.1.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Maa- ja metsätalousministeriö
Adress: Ritarikatu 2 b
Postnummer och postanstalt: 00170 HELSINKI
Telefon: 02951 62200

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.